טבלת אנשי קשר - שילוט עירוני
שם תפקיד טלפון נייד מייל
נורית גווילי רכזת אגרות שילוט וסגנית מנהל מח' שילוט עירוני 09-8358594 nurit2@herzliya.muni.il

שילוט ופרסום

מחלקת שילוט עוסקת בנושאי השילוט בעיר. המחלקה כפופה לאגף שאיפ''ה - שיפור, איכות, ופיתוח העיר. 

בין היתר עוסקת המחלקה בנושאי שילוט עיסקי, פירסום חוצות ועל לוחות המודעות וכן שילוט הכוונה לרחובות ואתרים ציבוריים.

הגשת בקשה להצבת שילוט עסקים

בקשה להצבת שלט תשלח אל וועדת השילוט המקצועית במשרדי האגף. את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הבאים: 

  • טופס בקשה להצבת שלט.
  • הדמיה - באמצעות המחשב - של השלט על גבי העסק עצמו.

יש גם אפשרות לצלם את העסק מרחוק ולסמן את המיקום המבוקש ושרטוט השלט המבוקש.

ועדת השילוט דנה בבקשה - מאשרת או דוחה. 
לאחר אישור הבקשה נשלח רישיון להצגת השלט עם ספח התשלום (הרישיון בתוקף רק לאחר התשלום) ניתן לשלם בבנקים וכן בבנק הדואר, בקופת העירייה או באמצעות האינטרנט.

תוקפו של הרישיון לשנה בלבד בין התאריכים הבאים: 1/1 - 31/12 באותה שנה. 
חידוש הרישיון יבוצע באופן אוטומטי בכל שנה עם הודעת התשלום.

הנחיות נוספות למציג השלט: 
יש לדווח למדור שילוט בכתב, באופן מיידי, על כל שינוי שנעשה בשלט או במיקומו כולל הסרתו.

פרסום חוצות

ברחבי העיר נמצאים אמצעי פרסום חוקיים

שלטי חוצות 2 מטר על 6 מטר ב- 11 מקומות קבועים. (באמצעות מכרז) 
בתחנות אוטובוס - פרסום מואר ע"ג התחנות (באמצעות מכרז) 
שלטי הכוונה לעסקים באיזור התעשייה ( באמצעות מכרז) 
מתקני הכוונה על איי תנועה (באמצעות מכרז) 
עמודי שילוט רחובות מוארים ועליהם שלטי פרסום חוצות ( באמצעות מכרז ) 

המבקשים לפרסם יפנו ישירות לחברות שזכו במכרזים: 

פרסום על לוחות המודעות העירוניים: 

ברחבי העיר מוצבים 38 לוחות מודעות. 
ההדבקה ע"ג הלוחות נעשית אך ורק באמצעות מחלקת שילוט. 
התשלום מחושב בהתאם לחוק דמי הדבקה ואגרת פרסום עפ"י גודל המודעה לתקופה של שבוע ימים ומעודכן לפי המדד כל חודש. 
ההדבקה נעשית בימי חמישי בכל שבוע (יש להזמין הדבקה מראש בטלפון: 09-8358594).