פרטי הפונה

 
 
פרטי הפניה
 
האם העניין תלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שהוכרע ע"י בית משפט או בית דין?