ניתן לעיין ולהדפיס מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה.

ההרשמה לאתר המכרזים הינה ללא תשלום, ומאפשרת, בין היתר, עיון במסמכי המכרז וצורפותיהם ללא צורך בתשלום עבור רכישת המכרז.

פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות/שינויים. תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות, שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב, אם יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין אף אם המציע לא נרשם לאתר.

המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל העירייה בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם, בהתאם לפירוט שלהלן, וזאת עד למועד הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "המועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות"), לאחר מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.


מס' מכרז שם המכרז פתיחת המכרז סגירת המכרז קובץ הבהרות כנס מציעים
1-2021-19 לאספקת תכשירי הגנה מהשמש עבור עיריית הרצליה 28/01/2021 23/02/2021 12:00 יש
2-2021-19 לאספקת מערכות ממוחשבות וערכות פקח ומנהל לניהול האכיפה, החניה והפיקוח העירוני (לרבות דו"חות עירוניים ומנהליים). 28/01/2021 14/02/2021 12:00 יש
41-2020-19 להפעלת מועדון חברתי לבוגרים עם תעודת עיוור / לקוי ראייה 28/12/2020 01/02/2021 12:00 יש
40-2020-19 לשכירות נכס אשר נועד להקמת מתחם מיני גולף בהרצליה, הפעלתו ואחזקתו חלק מחלקה 544 בגוש 6546 24/12/2020 01/02/2021 12:00 יש 30/12/2020 10:00
38-2020-19 למתן שירותי ייעוץ, פיקוח ותכנון רמזורים עבור עיריית הרצליה 26/11/2020 28/12/2020 12:00 יש
39-2020-19 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק בתחומה המוניציפלי של עיריית הרצליה 26/11/2020 18/01/2021 12:00 יש
37-2020-19 למתן שירותי תחזוקה ותיקונים עבור כלי רכב של עיריית הרצליה(מפגש מציעים חובה!) 16/11/2020 01/02/2021 12:00 יש 06/01/2021 10:00
36-2020-19 לשכירות נכס אשר נועד להקמת מתחם מיני גולף בהרצליה, הפעלתו ואחזקתו חלק מחלקה 544 בגוש 6546. 12/11/2020 02/12/2020 13:00 אין 18/11/2020 10:30
34-2020-19 להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ביקורת פנים בעיריית הרצליה 22/10/2020 30/11/2020 12:00 יש
הודעה על כוונת העירייה להתקשר עם ספק יחיד - חברת גוגל'ה לגיל הרך 22/10/2020 10/11/2020 15:30 אין
33-2020-19 לקבלת שירותי איסוף וטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחומה המוניציפלי של עיריית הרצליה(מפגש מציעים חובה) 19/10/2020 23/11/2020 14:00 יש 27/10/2020 13:00
31-2020-19 לאספקת מוצרי מזון לעיריית הרצליה- רכישה עבור השתתפות בחלק א' למכרז או חלק א'+ב' 10/09/2020 19/10/2020 12:00 יש
31-2020-19 לאספקת מוצרי מזון לעיריית הרצליה- רכישה עבור השתתפות בחלק ב' למכרז 10/09/2020 19/10/2020 12:00 יש
32-2020-19 לאספקת מחשבים מחודשים עבור עיריית הרצליה 10/09/2020 24/09/2020 10:00 יש
קול קורא מס' 2-2020 ליצירת מאגר ספקים למכירת מחשבים עבור תושבי העיר הרצליה 23/08/2020 31/08/2020 12:00 יש
30-2020-19 למתן שירותי שליחויות לעיריית הרצליה 20/08/2020 24/09/2020 10:00 יש
29-2020-19 לביצוע סקר עבירות בנייה בהתאם לחוק התכנון והבניה 10/08/2020 03/09/2020 11:00 יש
28-2020-19 לרכישת מחפרון אופני עם קבינה סגורה 27/07/2020 07/09/2020 12:00 יש
27-2020-19 רכישת רישיון שימוש במערכות הנדסיות ממוחשבות ו – G.I.S ושירותי התקנה, תחזוקה ותמיכה לעיריית הרצליה 20/07/2020 19/10/2020 12:00 יש
R.F.I. 1-2020 פניה לקבלת מידע בנושא למידה וחיפוש מידע –מערכת אינטרנטית מותאמת לגיל הרך 16/07/2020 05/08/2020 12:00 אין
25-2020-19 לאספקת שירותי רט"ן, מכשירים סלולאריים, שירותי מפ"א ואביזרים נלווים. 13/07/2020 17/08/2020 12:00 יש
26-2020-19 לביצוע עבודות שיקום אגם הנוי בפארק הרצליה 13/07/2020 10/08/2020 12:00 אין
24-2020-19 למתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב עבור עיריית הרצליה 09/07/2020 03/08/2020 12:00 אין
23-2020-19 למתן שירותי ייעוץ בתחום אכיפת חניה ונת"צ באמצעות מצלמות. 02/07/2020 27/07/2020 12:00 יש
ספק יחיד הודעה על כוונת העירייה להכריז על חברת Innovative Solutions In Space כספק יחיד בנושא שיגור לוויינים 29/06/2020 19/07/2020 10:00 אין
22-2020-19 לאספקת מוצרי מזון לעיריית הרצליה 25/06/2020 24/08/2020 12:00 יש
21-2020-19 למתן שירותי תחזוקה שוטפת של פסלים מצמחיה עבור עיריית הרצליה 22/06/2020 20/07/2020 12:00 יש
20-2020-19 לאספקת ציוד מיגון רפואי 18/06/2020 24/08/2020 12:00 יש
18-2020-19 למתן שירותי הדברה, השמדה מניעת מזיקים וניטור בעיר הרצליה 15/06/2020 13/07/2020 12:00 יש 22/06/2020 14:30
19-2020-19 לביצוע שדרוג והחלפת תאורה במגרשי הטניס בנווה עמל, הרצליה (סיור מציעים חובה) 15/06/2020 03/09/2020 11:00 יש 16/08/2020 12:00
15-2020-19 למתן שירותי ייעוץ ושמאות מקרקעין לעיריית הרצליה 08/06/2020 29/06/2020 12:00 יש 16/06/2020 12:30
16-2020-19 לפרסום מודעות דרושים בעיתונים עבור עיריית הרצליה 08/06/2020 29/06/2020 12:00 יש
17-2020-19 להשכרת נכס בבניין מגורים משותף בקומת הקרקע ברחוב סוקולוב 31 ב' בהרצליה תת חלקה 9 חלקה 248 בגוש 6533 (סיור מציעים חובה) 08/06/2020 13/07/2020 12:00 אין 17/06/2020 12:00
14-2020-19 למתן שירותי מדידות לתב"ע, תצ"ר ,שצ"פ שב"צ ודרכים 04/06/2020 06/07/2020 12:00 יש
13-2020-19 למתן שירותי פיקוח, יעוץ ובקרה לעבודות גינון בעיריית הרצליה 01/06/2020 29/06/2020 12:00 יש
12-2020-19 לביצוע עבודות שיקום אגם הנוי בפארק הרצליה 18/05/2020 29/06/2020 12:00 יש 16/06/2020 08:00
11-2020-19 למתן שירותי הובלה וסבלות 14/05/2020 15/06/2020 12:00 יש
10-2020-19 למתן שירותי הדרכה, ייעוץ וליווי בתחום קהילתי- סביבתי לפארק הרצליה 27/04/2020 08/06/2020 12:00 יש
ספק יחיד הודעה על כוונת העירייה להכריז על של"פ מעבדה חקלאית כספק יחיד בנושא טיפול בעטלפים וטיפול ייחודי בעצים 27/04/2020 17/05/2020 15:30 אין
ספק יחיד הודעה על כוונת העירייה להכריז על חברת "אקוה" מערכות ניהול תשתיות בע"מ כספק יחיד בתחום אחזקה ותפעול מערכות בקרת השקיה בגינון הציבורי 27/04/2020 17/05/2020 15:30 אין
ספק יחיד הודעה על כוונת העירייה להכריז על חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ כספק יחיד בתחום אחזקה ותפעול מערכות בקרת השקיה בגינון הציבורי 27/04/2020 17/05/2020 15:30 אין
9-2020-19 למתן שירותי שליחויות לעיריית הרצליה 09/03/2020 01/06/2020 12:00 יש
8-2020-19 להשכרת אולם ושלושה מקומות חניה ב"בית הרמלין", רחוב הסדנאות 3 בהרצליה חלק מחלקה 111 בגוש 6592(סיור מציעים אינו חובה) 24/02/2020 15/06/2020 12:00 יש 02/06/2020 10:00
7-2020-19 לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון בפארק הרצליה (מפגש מציעים חובה) 13/02/2020 04/05/2020 12:00 יש 23/02/2020 09:00
ספק יחיד בקשה להתקשר עם ספק יחיד- "גוגל'ה" לגיל הרך 06/02/2020 20/02/2020 12:00 אין
6-2020-19 למתן שירותי פיקוח וניהול על עבודות אחזקת כבישים, מדרכות, צבע וניקוז ברחבי העיר הרצליה(מפגש מציעים חובה) 27/01/2020 24/02/2020 12:00 יש 06/02/2020 11:00
טסט טסט 26/01/2020 26/01/2020 14:00 אין
999 בדיקה 21/01/2020 09:16 21/01/2020 09:18 אין 21/01/2020 09:17
5-2020-19 להפעלת שירותי היסעים (שאטלים) בסופי שבוע לעיריית הרצליה 16/01/2020 03/02/2020 16:00 יש
4-2020-19 לאספקת מוצרי מזון ליחידות העירייה בהרצליה 13/01/2020 24/02/2020 12:00 יש
3-2020-19 לאספקת ציוד חשמל (ציוד חשמל כללי ו/או עמודי תאורה וזרועות)- רכישה בגין תחום מס' 1 אספקת ציוד חשמל כללי 09/01/2020 24/02/2020 12:00 יש
3-2020-19 לאספקת ציוד חשמל (ציוד חשמל כללי ו/או עמודי תאורה וזרועות)- רכישה עבור תחום מס' 2 - אספקת עמודי תאורה וזרועות 09/01/2020 24/02/2020 12:00 יש
1-2020-19 למתן שירותי ייעוץ תקשורת ויחסי ציבור לעיריית הרצליה 02/01/2020 20/01/2020 12:00 יש
2-2020-19 מכרז שירותי הסעות תלמידים 02/01/2020 27/01/2020 11:00 אין 08/01/2020 10:00
טסט טסט 29/12/2019 04:30 04/01/2020 אין
66-2019-19 למתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב עבור עיריית הרצליה 23/12/2019 13/01/2020 12:00 יש
65-2019-19 למתן שירותי הובלה וסבלות 19/12/2019 13/01/2020 12:00 יש
64-2019-19 להשכרת חנות מספר 5 במרכז המסחרי נורדאו, חלק מחלקה 16 בגוש 6520 16/12/2019 06/01/2020 12:00 יש 26/12/2019 10:30
62-2019-19 למתן שירותי הדברה, השמדה מניעת מזיקים וניטור בעיר הרצליה 12/12/2019 06/01/2020 12:00 יש
63-2019-19 להפעלת מפעל מקדם תעסוקה לעיריית הרצליה(שימו לב לדחיית המועד להגשת הצעות ולדחיית תוקף הערבות למכרז כמפורט באתר) 12/12/2019 24/02/2020 12:00 יש
60-2019-19 להשכרת יחידה בשטח של כ- 48 מ"ר אליה צמודה רחבת ישיבה בשטח של כ-117 מ"ר, המצויים בצד המערבי של מבואת השרון בחוף הים בהרצליה חלקה 760 בגוש 6668- שימו לב לדחיית מועדים ושינוי תוקף הערבות למכרז. 05/12/2019 24/02/2020 12:00 יש 15/01/2020 10:30
61-2019-19 לביצוע תחזוקת מתקני משחק, מתקני כושר וריהוט רחוב וגן בפארק הרצליה 05/12/2019 20/01/2020 12:00 יש
58-2019-19 לבניית והטמעת מודל חינוכי בגישת EACH עבור מערכת החינוך העל יסודית בעיריית הרצליה 28/11/2019 16/12/2019 12:00 אין
59-2019-19 למתן שירותי יעוץ נגישות לעיריית הרצליה 28/11/2019 06/01/2020 12:00 יש
56-2019-19 למתן שירותי הקלטה ותמלול לעיריית הרצליה 11/11/2019 06/01/2020 12:00 יש
57-2019-19 לבניית והטמעת מודל חינוכי בגישת EACH עבור מערכת החינוך העל יסודית בעיריית הרצליה 11/11/2019 25/11/2019 12:00 אין
55-2019-19 לייצור, אספקה והתקנת שלטי הנצחה 07/11/2019 09/12/2019 12:00 אין
52-2019-19 למתן שירותי ייעוץ שימור לעיריית הרצליה 28/10/2019 25/11/2019 12:00 יש
R.F.I 2-2019 בנוגע לביצוע פרויקט סיוע לקשישים בעיר הרצליה 28/10/2019 18/11/2019 12:00 יש
51-2019-19 לביצוע תחזוקת מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות 07/10/2019 18/11/2019 12:00 יש
50-2019-19 לביצוע תחזוקת מתקני משחק, מתקני כושר וריהוט רחוב וגן בפארק הרצליה 26/09/2019 25/11/2019 12:00 יש
47-2019-19 לביצוע שירותי שליחויות לעיריית הרצליה 15/08/2019 28/10/2019 12:00 יש
42-2019-19 לבניית והטמעת מודל חינוכי בגישת EACH עבור מערכת החינוך בעיריית הרצליה (מפגש מציעים חובה) 25/07/2019 12/08/2019 12:00 יש 31/07/2019
35-2019-19 למתן שירותי ייעוץ שימור לעיריית הרצליה 13/06/2019 08/07/2019 יש 07/07/2019
מכרז פומבי מס' 27-2019-19 למתן שירותי ייעוץ ותכנון תנועה לעיריית הרצליה 15/04/2019 20/05/2019 אין
מכרז פומבי מס' 28-2019-19 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול האגף לשירותים חברתיים בעיריית הרצליה 15/04/2019 20/05/2019 אין
מכרז מסגרת פומבי מס' 29-2019-19 לאספקת תוכנות מיקרוסופט לעיריית הרצליה 10/04/2019 13/05/2019 אין
מכרז פומבי מספר 1-2019-19 להפעלת מועדון חברתי לבוגרים עם אתגרים חברתיים תקשורתיים 01/01/2019 21/01/2019 אין
מכרז פומבי מספר 24-2018-18 לביצוע סקרי בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בעיר הרצליה 01/12/2018 31/12/2018 אין
מכרז פומבי מספר 21-2018-18 מתן שירותי גיזום וטיפול בעצים לעיריית הרצליה 10/10/2018 05/11/2018 אין
מכרז פומבי מספר 22-2018-18 אספקת שירותי כוח אדם זמני לעיריית הרצליה 10/10/2018 05/11/2018 אין
מכרז פומבי מספר 23-2018-18 איסוף וקליטת פסולת נייר למחזור 01/10/2018 05/11/2018 אין
מכרז פומבי מספר 20-2018-18 להפעלת שירותי הסעית (שאטלים) בהרצליה לעיריית הרצליה 20/09/2018 15/10/2018 אין
מכרז פומבי מספר 17-2018-18 לבודק תוכניות ניקוז להיתרי בניה 01/09/2018 13/09/2018 אין
מכרז פומבי מספר 18-2018-18 למתן שירותי ניקיון באצטדיון הכדורגל ובמגרשי האימונים בהרצליה 01/09/2018 08/10/2018 אין
מכרז פומבי מספר 19-2018-18 למתן שירותי ניהול הערכה ומדידה באגף החינוך 01/09/2018 08/10/2018 אין
מכרז פומבי מספר 16-2018-18 להכנת תכנית מתאר כוללנית לעיר הרצליה 01/08/2018 27/08/2018 אין
מכרז פומבי מספר 15-2018-18 למתן שירותי ארכיב וגניזה לעיריית הרצליה 01/07/2018 16/07/2018 אין
מכרז פומבי מספר 13-2018-18 מערכת מופת מבוססת CRM רוחבי 15/06/2018 06/08/2018 אין
מכרז פומבי מספר 12-2018-18 הפעלת בית קפה בפארק הרצליה שלב ב' וניהולו חלק מחלקה 24 בגוש 6524 01/06/2018 25/06/2018 אין
מכרז פומבי מספר 14-2018-18 לבודק תוכניות ניקוז להיתרי בניה 01/06/2018 09/07/2018 אין
מכרז פומבי מספר 10-2018-18 להפעלת מועדונית לילדים המוכרים בשירות לילד ונוער לעיריית הרצליה 15/05/2018 17/06/2018 אין
מכרז פומבי מספר 11-2018-18 לתחזוקת מתקני ספורט ואספקת ציוד ספורט 15/05/2018 18/06/2018 אין
מכרז מסגרת פומבי מספר 8-2018-18 להקמה, אחזקה ותחזוקה של מתקני בילבורד וטוטם ולתפעול פרסום חוצות על מתקנים אלה 03/05/2018 04/06/2018 אין
מכרז מסגרת פומבי מספר 7-2018-18 להפעלת מרכז יום לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לעיריית הרצליה 01/05/2018 18/06/2018 אין
מכרז פומבי מספר 9-2018-18 מכרז משלים למכרז מס' 4-2018-18 להפעלת צהרונים בגני ילדים 01/05/2018 28/05/2018 אין
מכרז פומבי מספר 6-2018-18 מתן שירותי ליווי חשבונאי של ניהול בתי ספר בעיר 15/04/2018 28/05/2018 אין
מכרז פומבי מספר 5-2018-18 בדבר הפעלת בית קפה בפארק הרצליה שלב ב' וניהולו, חלק מחלקה 24 בגוש 6524 01/04/2018 07/05/2018 אין
מכרז פומבי מספר 4-2018-18 להפעלת צהרונים בגני ילדים 01/03/2018 26/03/2018 אין
מכרז מסגרת פומבי מספר 3-2018-18 למתן שירותי נגרות ושירותי תיקונים 01/02/2018 19/02/2018 אין
מכרז פומבי מספר 2-2018-18 להקמה אחזקה ותחזוקה של עמודי שילוט רחוב מוארים סככות המתנה לאוטובוסים ומתקני מכוון תנועה מפה ולתפעול פרסום חוצות על גבי מתקנים אלו בעיר הרצליה 22/01/2018 26/02/2018 אין
מכרז מסגרת פומבי מספר 1-2018-18 להפעלת מרכז יום לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לעיריית הרצליה 01/01/2018 19/02/2018 אין

חזור למכרזי שירותים ותשתיות