בית העלמין העירוני בהרצליה

קבורת סנהדרין: הקבורה בבית העלמין הינה קבורת סנהדרין, כדת משה וישראל. בנוסף, ישנה חלקה המיועדת לקבורה אזרחית. בית העלמין העירוני החדש ממוקם מדרום לקיבוץ גליל ים.

קברי הסנהדרין הינם אחוזת קבורה מפוארת בלב שכונת סנהדריה בירושלים, בה נמצאים הקברים זה מעל זה. המסורת קושרת את מערת הקבורה עם קבריהם של חברי הסנהדרין הגדולה ששכנה בעיר ירושלים. מערות מסוג זה נחשפו גם במקומות אחרים ברחבי הארץ. צורת קבורה זו, מוזכרת בכל ספרי ההלכה כגון בטור ובשולחן ערוך, וכן בספרי השאלות והתשובות כגון ספר בית יצחק המדבר על מנהג של קבורת נפטרים זה מעל זה. כך נכתב בספר שבות יעקב (חלק ב' סימן צ"ה): "בכל תפוצות ישראל שקוברים זה אצל זה וזה על גב זה".
הקבורה מתבצעת על פי כללי ההלכה היהודית. הנפטר מוכנס על ידי מיטה מיוחדת לתוך כוך בקיר המתנשא לגובה של עד 3 קברים. כל נפטר מונח על שכבת עפר. עפר זה מחובר בצדי הכוך לקרקע עולם - אדמה טבעית. המחיצה בין נפטר לנפטר שמעליו היא של בטון ועפר. את המצבה (לוח השיש) מקימים על פתח הכוך.

תמונה דקורטיבית