טופס בקשה להירשם כידועות וכידועים בציבור במאגר מידע עירוני

עיריית הרצליה תכיר בזוגות ידועות וידועים בציבור ותעניק שירות חדש לרישום זוגיות על בסיס תצהיר/תעודת הכרה עירונית. 
תצהיר זה ישמש את כלל יחידות העירייה בעת מתן שירותיהן ויקל על זוגות בכל הקשור במימוש הזכויות (והחובות) העירוניות, כדוגמת תו חניה עירוני ועוד.
באמצעות פנייה זו ניתן להגיש בקשה להירשם כידועות וכידועים בציבור, במאגר מידע של עיריית הרצליה. 

לטיפול מיטבי ומהיר בפנייה נבקש לציין את הפרטים כמפורט מטה ולצרף את המסמכים הבאים: 
תעודות זהות של שני בני או בנות הזוג.
תצהיר חתום ע"י עו"ד לניהול משק בית משותף (ניתן להביא גם תצהיר חתום ע"י עו"ד שנערך ע"י עמותת משפחה חדשה או ע"י ארגון הויה)
או אישור מביטוח לאומי על היותכם ידועים או ידועות בציבור ומנהלים משק בית משותף.
 

טופס הרשמה:


פרטים אישיים:

יש להכניס 9 ספרות כולל ספרת ביקורת

 

פרטי בן / בת הזוג:

יש להכניס 9 ספרות כולל ספרת ביקורת

 

מסמכים:

 

ניתן להעלות קובץ מסוג DOC או PDF

 

ניתן להעלות קובץ מסוג DOC או PDF

 

ניתן להעלות קובץ מסוג DOC או PDF

 

ניתן להעלות קובץ מסוג DOC או PDF

 

 

הנני מאשר בזאת את התקנון /הסכמה לתנאים, ידוע לי כי בכל פניה עלי לצרף את "תעודת ההכרה העירונית" (חובה) שדה חובה