המשחק 'הרפתקה בתל מיכל' הוא משחק אפליקציה חוויתי, שהוכן על ידי צוות 'ותיקים בסביבה' בשיתוף 'החברה להגנת הטבע' 

הרפתקה בתל מיכל - פרסום.pdf

הרפתקה בתל מיכל - מפה