עלון תל מיכל מכיל מידע על החי והצומח בסביבת התל ועל ההיסטוריה שלו. העלון הופק ביוזמת צוות המתנדבים 'ותיקים בסביבה' ובשיתוף מדור קיימות ביחידה לאיכות הסביבה בהרצליה. העלון מחולק לציבור בסיורים מאורגנים, ביום השיא שמתקיים בחודש מרץ ולמתנדבים המגיעים לסיוע בתחזוקת האתר ולתלמידים. 

 

עלון_תל_מיכל.pdf