'שביל תל מיכל' הוא שביל מעגלי והיקפי, העובר במקומות המרכזים באתר. תחילתו בשד' אבא אבן, בשלט הכניסה האליפטי שאליו ניתן להגיע באמצעות הכתובת 'שביל תל מיכל' באפליקציית 'ווייז'. בהמשך, מוביל השביל לשלט מידע מרכזי, לגת ההלניסטית, למצודה הרומית, לבריכת החורף ולשביל ההרפתקני בסבך השיטה. השביל מסומן בחיצים ולאורכו שלטי הסבר על החי, הצומח, ההיסטוריה והארכיאולוגיה במקום.