דלג לתוכן העמוד

הסכם רכישת מגרש השלמה 15ד המהווה חלק מחלקה 15 בגוש 6542

בהתאם לסעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות (נוסח חדש), נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 17.02.2015 הסכם רכישת מגרש השלמה 15ד' המהווה חלק מחלקה 15 בגוש 6542.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז