דלג לתוכן העמוד

הסכם למתן זכות שימוש בקומה השנייה של בניין משרדים בין עיריית הרצליה לבין תנועת הצופים העבריים

גוש 6529 חלקה 95, תת חלקה 121, רחוב סוקולוב 11

לצפייה בקובץ המצורף למכרז