פרסומת

דלג לתוכן העמוד

הטבה למשרת מילואים פעיל

משרת מילואים פעיל זכאי להנחה בשיעור של 5% >>


משרת מילואים פעיל זכאי להנחה בשיעור של 5%

אגף הכנסות העירייה קיבל את רשימת הזכאים מצה"ל וירשום את הזכאות להנחה באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.

הנחת "חייל מילואים פעיל", תינתן למחזיק בנכס, בעלים או שוכר, הרשום בספרי העירייה כמחזיק בנכס.

זכאי להנחה אשר בתעודת הזהות אינו רשום בהרצליה מתבקש להגיש פניה לחץ כאן >>  ולצרף:

  • אישור מעמד משרת מילואים פעיל (ניתן להפיק את האישור באתר האישורים)
  • אישור אי מתן הנחה מהרשות בה רשום בתעודת הזהות

לידעתך:

* מעמד "משרת מילואים פעיל" ניתן למשרת מילואים הנמנה במערך המילואים בצה"ל וביצע 20 ימי מילואים לפחות בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
* במידה והמשרת משתייך לאוכלוסיית הלוחמים/ות יוכל/תוכל להנות ממעמד "משרת מילואים פעיל" לאחר ביצוע 75% ממכסת ימי המילואים שהוצגה מעלה - דהיינו, 15 ימי מילואים במשך 3 שנים רצופות או חלק מהן.
* חייל/ת משוחרר/ת אשר לא עברו 3 שנים ממועד שחרורו/ה משירות סדיר או קבע ונמנה/נמנית במערך המילואים בצה"ל, יוכל/תוכל להנות מהטבות מעמד "משרת מילואים פעיל" במידה וביצע 14 ימי מילואים במהלך שנתיים רצופות.
* חייל/ת כאמור, יהיה/תהיה זכאי/ת להטבות במשך שלוש שנים קלנדאריות שתחילתן ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה השלים צבירה של 20 ימי שמ"פ.

מפקד/ת מילואים פעיל זכאי להנחה בשיעור 25% עד 100 מ"ר.
אגף הכנסות העירייה קיבל את רשמת הזכאים מצה"ל וירשום את הזכאות להנחה באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.
הנחת "חייל מילואים פעיל", תינתן למחזיק בנכס, בעלים או שוכר, הרשום בספרי העירייה כמחזיק בנכס


בכל שאלה ניתן לפנות למוקד הטלפוני: 09-9591601
 ימים א'-ה' משעה 8:00 עד 16:00

 קבלת קהל בזימון תור >>